Пришибська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

АЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області”

Дата: 12.11.2021 10:47
Кількість переглядів: 485

1. Замовник та виконавець.

Замовник  ? Пришибська сільська рада Кременчуцького району Полтавської області (39750, Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Пришиб, вул. Центральна,46 ), конт. тел. 05367-33742,   e-mail: prishib.sil2017@ukr.net 

Виконавець – ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Проект “Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” (далі – Генеральний план) відноситься до документів державного планування місцевого рівня (далі – проект ДДП), та розробляється з метою впорядкування існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного і соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом, взаємопов’язаного розвитку виробничих, селищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема.

Генеральний план визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

Даний проект ДДП спрямований на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, що включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови територій населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план сприятиме в частині забезпечення надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація благоустрою населеного пункту тощо.

Даний проект ДДП після затвердження у законодавчо визначеному порядку стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та діяльність на території сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Кременчуцького району Полтавської області.

Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” розроблений з урахуванням:

 • схеми планування території Полтавської області, яка розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст  Діпромісто у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013);

 • проекту перерозподілу земель між землекористувачами і землевласниками, розроблений УкрНДІЗемпроект Полтавський філіал 1991 року.

 • інформації земельного кадастру.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Стисла адміністративно-географічна характеристика населеного пункту.

Села Єристівка, Роботівка та Пришиб, розташовані на території Пришибської територіальної громади, яка знаходиться в південно-східній частині Кременчуцького району на лівому березі Дніпра, на північний схід від міста Комсомольська.

За вихідними даними чисельність населення сіл Пришиб, Роботівка та Єристівка, станом на 01.01.2020 складала, відповідно, 0,894, 0,137 та 0,283 тис. осіб.

Згідно даних відділу земельних ресурсів Пришибської сільської ради, територія сіл в існуючих межах складає: с. Пришиб – 391,0 га; с. Роботівка-213,0 га; с. Єристівка -120 га.

Адміністративно-територіальним центром Пришибської сільської ради є с. Пришиб.

Транспортні зв’язки населених пунктів Пришибської сільської ради з обласним центром, столицею держави та іншими населеними пунктами здійснюються автомобільним та залізничним транспортом.

Головний транспортний зв’язок населених пунктів Пришибської сільської ради забезпечують автомобільні дороги загального користування, місцевого – обласного значення:

- 01711147 - Дмитрівка - Кобелячок - Кишеньки (проходить територією запланованого гірничо - металургійного промислового району, забезпечить функції Промислової автодороги);

- 01709128 Василівка - Нова Галещина - Пришиб.

Обласна автодорога  Дмитрівка – Кобелячок - Кишеньки  приєднується до територіальної автодороги державного значення Фрунзівка – Дяченки – Дмитрівка - Комсомольськ, яка перетинає міжнародну автомобільну дорогу  державного значення Олександрія-Полтава .

Обласна автодорогаВасилівка - Нова Галещина - Пришиб забезпечує зв’язок з державними автодорогами: міжнародною Олександрія-Полтава і територіальною Бугаївка - Глобине-Фрунзівка – Манжелія - Козельщина.

Автомобільні транспортні зв’язки сіл Пришибської сільради з прилеглими селами також забезпечують обласна і районна автодороги: Пришиб – Кобелячок, Пришиб – Роботівка, Кобелячок – Малики.

Частину зовнішніх пасажиро перевезень виконує залізничний транспорт.

На території Пришибської сільської ради, в її північно-західній частині, почалося формування великого промислового району на базі видобування покладів Кременчуцької магнітної аномалії.

Більша частина промислового утворення, близько 85%, знаходиться на території Комсомольської міської ради (Дмитрівська сільська рада), Кременчуцького району (Пришибська та Салівська сільради), менша – на території Козельщинського району (Новогалещинська селищна рада, Васильківська сільська рада).

Села Пришиб та Роботівка знаходяться поза межами промислового утворення та санітарно-захисних зон від об’єктів, що знаходяться на території промвузла, а село Єристівка потрапляє в зону розвитку промислового утворення і підлягає переселенню.

Повний перелік пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Пришибської сільської ради та в межах населених пунктів Єристівка, Пришиб та Роботівка, наведено в роботі Реєстр пам’яток археології та археологічних об’єктів на території Пришибської і Салівської сільських рад Кременчуцького району Полтавської області (відомих станом на 01.05.2014 р.), яка виконувалась ДПНДЦ Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. В цій же роботі надано детальні рекомендації щодо заходів охорони пам’яток, що зберігаються та процедури дослідження пам’яток, що потрапляють в зону розвитку кар’єрів ТОВ Єристівський ГЗК.

Всього на території Пришибської сільської ради сьогодні зібрана, систематизована та картографічно локалізована інформація про 89 комплексних та поодиноких об’єктів археології у складі внутрішньо комплексних пам’яток. Деякі з них мають статус пам’яток археології місцевого значення, інші – щойно виявлених археологічних пам’яток, близько 10 відсотків пам’яток потребують додаткових обстежень.

На території Пришибської сільської ради зафіксовано 27 груп курганів, що включають в себе 127 курганів, 34 окремих кургани; 3 майдани, 6 поселень, 3 місцезнаходження, 10 насипів.

Стисла характеристика природних умов та екологічного стану території населеного пункту.

В фізико-географічному відношенні територія розташована в межах. лівобережної Придніпровської низовини, на межі степової і лісостепової зон та приурочена до лівобережної заплави і надзаплавної тераси р. Псел.

Територія забудованої частини сіл Пришиб, Єристівка, Роботівка представлена переважно першою надзаплавною (боровою) терасою з домінуванням старичних ділянок та проток з кучугурним, слабо розчленованим рельєфом. Поверхня є слабохвилястою рівниною, полого нахиленою до Дніпра.

Клімат території помірно -континентальний, недостатньо вологий, з нестійкою, з частими відлигами відносно короткою зимою та теплим, інколи посушливим і тривалим літом.

Територія має підвищений природній потенціал забруднення повітря та характеризується несприятливими умовами розсіювання викидів в атмосферу. Низинність території формує несприятливі мікрокліматичні умови – застійні явища, часті тумани.

Згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України територія віднесена до І архітектурно-будівельного району (Північно-Західний).

У геоструктурному відношенні район розташований в межах північно-східного схилу Українського кристалічного щита, в зоні його переходу в область Дніпровсько-Донецької западини.

В геологічному відношенні територія складена кристалічними  породами (залягають на глибині 35-60 м), представленими архейськими гнейсами криворізької метаморфічної серії, які містять залізисті кварцити і багаті залізні руди (Кременчуцька магнітна аномалія).

Штучні техногенні відклади поширені у районах інженерної та господарської діяльності. До них відносяться маси розрихленого матеріалу, що складають тіла земляних гребель, залізничних і автодорожніх насипів, відвали кар’єрів і т. п.

Гідрографічну мережу району проектування представляє р. Псел та безліч старичних водойм її лівосторонньої заплави, яка в період весняних повеней затоплюється повеневими водами (максимальний рівень затоплення - 68,5 м).

Крім р. Псел, поверхневі води представлені р. Сухий Кобелячок (протікає по території сіл Пришиб і Роботівка), її старицями і заплавними озерами.

В гідрогеологічному відношенні територія відноситься до південної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, де першорядне значення для водопостачання мають водоносні горизонти четвертинної системи, приурочені до алювіальних відкладів надзаплавних терас.

Територія розташована в межах Кременчуцького залізорудного району (КЗРР), де  основним мінерально-сировинним ресурсом (загальнодержавного значення) є залізорудні родовища Кременчуцької магнітної аномалії. Територія сіл Єристівка, Пришиб, Роботівка потрапляє в зону розповсюдження покладів Кременчуцького залізорудного району та в зону гірничого відводу Єристівського родовища.

Крім кварцитів, територія забезпечена будівельними ресурсами, представленими будівельним камінням техногенного характеру (щебінь, бутове каміння) – відходами Горішнє-Плавнинського, Біланівського і Єристівського залізорудних родовищ.

Район знаходиться в центральній частині Лівобережної України в межах південної частини лісостепової зони. 

У відповідності до агроґрунтового та ґрунтово-екологічного районування, район відноситься до Кременчуцького земельно-оціночного району Лісостепової Лівобережної провінції, що обумовлює специфічні особливості її ґрунтового покриву.

Найбільш поширеними видами ґрунтів у досліджуваному районі є лучні піщані ґрунти, також зустрічаються піщано-підзолисті ґрунти

В межах сіл відсутні території та природно-заповідні об’єкти.

Із несприятливих екзогенних геологічних процесів в межах територій сіл найбільш виражені: 

 • с. Єристівка – ділянки крутосхилів, частково- підтоплення;

 • с. Пришиб – підтоплення та заболоченість заплавних територій, ділянки крутосхилів;

 • с. Роботівка – підтоплення та заболоченість заплавних територій, ділянки крутосхилів.

Згідно з діючою нормативною картою ЗСР-2004-С та “Списку населених пунктів України, розташованих в сейсмічно небезпечних зонах” територія проектування відноситься до зони з прогнозованою сейсмічною інтенсивністю 6 балів (по шкалі MSK-64).

Проектом передбачається комплекс еколого-містобудівних природоохоронних заходів щодо покращення стану окремих складових навколишнього природного середовища в селах, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне обґрунтування перспективного  розвитку їх території, зокрема:

 • територіально-планувальна організація сіл з урахуванням всіх планувальних обмежень (санітарно-захисних та охоронних зон, прибережних захисних смуг і ін.)щодо забудови;

 • забезпечення населення якісною питною водою: розвиток системи водопостачання, прокладка мереж  водопостачання, запровадження сучасних методів економії води з забороною використання питних вод для технічних цілей тощо (див. Водопостачання);

- забезпечення системи відведення та очистки поверхневого стоку з існуючої та проектної території - будівництво мережі зливової каналізації, очисних споруд перед випуском стоків у водойми з застосуванням їх повної очистки та сучасних методів очищення тощо (див.  Дощова каналізація);

вдосконалення та подальший розвиток транспортного обслуговування:

? капітальний ремонт та благоустрій доріг з покращенням технічних параметрів; 

? організація оптимальних транспортних зв’язків між селами, будівництво нових ділянок доріг; будівництво транспортної розв’язки тощо (детальніше див. Транспорт);

 • вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження побутових відходів; вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного збирання сміття; підготовка та запровадження в дію обласної Програми поводження з ТПВ на 2017-2021 роки; ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними ділянок;

 • розробка проекту водоохоронної та прибережної захисної зон річок та водойм; планувальна організація прибережної захисної смуги з дотриманням водоохоронного режиму та благоустрій з максимальним озелененням (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, організація зелених зон, благоустрій  берегів тощо);

 • санітарний благоустрій житлових зон – забезпечення централізованого водопостачання, каналізування, санітарної очистки, асфальтування доріг, санітарне озеленення тощо;

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання шляхом застосування ефективних установок та технологій, альтернативних джерел тощо (див. Теплопостачання); 

- подальша розбудова системи газопостачання з урахуванням нових ділянок забудови;  забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу з впровадженням нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т. ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші (див. Газопостачання);

- заборона підхоронень в межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс, організація нового кладовища; благоустрій територій кладовищ з дотриманням  санітарних правил експлуатації діючого та утримання  закритих кладовищ (згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99);

  - розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального призначення за рахунок створення  нових зелених зон відпочинку, заліснення  піщаних земель тощо; шумозахисне озеленення територій навколо працюючого устаткування та прилеглих до автотрас зон;

- комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту  території: захист території від підтоплення, ліквідація заболочувань, налагодження гідро рекультивації висохлих боліт та озер з метою оздоровлення та ефективного використання цих територій (див. Інженерна підготовка та захист території);

-подальший розвиток системи електропостачання, з забезпеченням ділянок нової забудови, шляхом  реконструкції та розширення електричних мереж, заміни зношеного і морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання; забезпечення при цьому екологічного режиму середовища - влаштування технічних коридорів, санітарних та  охоронних зон, при необхідності - переведення їх у кабельне виконання  (див. Електропостачання);

 

Стисла характеристика господарського статусу території населеного пункту.

Прогноз розвитку структури господарства сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка ґрунтувався на показниках економічного розвитку Полтавської області, Кременчуцького району. При цьому до уваги брались особливості розвитку та функціонування окремих галузей господарства, прогнозна чисельність і структура населення сіл.

В нових умовах розвитку місцевого самоврядування місцева територіальна громада повинна сама турбуватись про свій економічний розвиток. Його економічна потужність повинна спиратися на творчі можливості мешканців, їх бажання вкладати кошти в розвиток власного населеного пункту та їх уміння залучити для цієї мети кошти інших інвесторів.

Процес містобудування передбачає будівництво житла, соціальних об’єктів, доріг, інженерних систем. Таке будівництво тільки частково може бути реалізоване за рахунок державних асигнувань. Для того, щоб збудувати усе, що потрібно селам, основну частину коштів територіальна громада повинна заробити самостійно. Завдання органу місцевого самоврядування полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвесторів, які дозволять їм звести до мінімуму інвестиційний ризик і отримати більше високий прибуток.

Пріоритетними напрямками для розвитку сіл є стимулювання малого і середнього бізнесу на розвиток традиційних та нових напрямків підприємницької діяльності: вирощування та переробку сільгосппродукції, розвиток готельного бізнесу і туризму, а також системи обслуговування, поліпшення її структури та якості.

Для залучення інвестицій в економіку сіл необхідно орієнтувати потенційних інвесторів на перспективні, соціально допустимі види діяльності, звужуючи діапазон ризику як інвестора так і виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Генеральний план  сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” визначає напрямки і масштаби розвитку сіл, виходячи з ресурсних обмежень і екологічних умов території, а також інтересів територіальної громади, закладають довгострокову політику місцевих органів влади та громади у сфері соціально-економічного і територіального розвитку, забезпечення ефективного, інвестиційно привабливого використання територіальних ресурсів населених пунктів.

Організаційне забезпечення реалізації генерального плану має здійснювати місцева громада та її виконавчі органи, спеціально уповноважений орган з питань архітектури та містобудування Кременчуцького району, до компетенції якого віднесено контроль процесу містобудівного розвитку.

Основною функцією цього органу має бути організація здійснення комплексу робіт з виконання рішень генеральних планів, а також проектних робіт, які можуть забезпечити їх реалізацію. До таких робіт відносяться:

 1. розроблення детальних планів та проектів забудови нових ділянок, призначених під розміщення нової садибної забудови;

 2. розроблення детальних планів рекреаційних зон поблизу сіл та на їх території;

 3. розроблення проектів захисту території від підтоплення, проектів інженерної підготовки і захисту;

 4. розроблення проектів нових інженерних та транспортних споруд та комунікацій;

 5. розроблення проектів спортивних комплексів та дитячих майданчиків;

 6. розроблення проектів благоустрою населених пунктів;

 7. контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій; 

 8. створення та ведення земельного та містобудівного кадастрів населених пунктів.

 

Оцінка наявності видів діяльності або об’єктів, до яких передбачено здійснення процедури ОВД.

Види планованої діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частинами 2 і 3 статті 3 Закону України Про оцінку впливу на довкілля та пункту 1 статті 18 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності.

Керуючись вимогами Законів України Про оцінку впливу на довкілля та Про регулювання містобудівної діяльності, проведено попередню оцінку проекту “Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо необхідності здійснення заходів стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО), яким передбачено планову діяльність на території населеного пункту, з визначенням видів діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. А саме:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на да-ний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон та в межах інших планувальних обмежень;

- розширення громадських територій з метою забезпечення можливості розміщення ряду об’єктів соціальної інфраструктури з відповідним дотриманням необхідних санітарних вимог;

- передбачення територій, які б забезпечували потреби населення у масовому відпочинку;

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення села з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

Населений пункт знаходиться поза межами Смарагдової мережі України.

На території населеного пункту та поблизу нього відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.

 

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області”, зокрема, будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля й умов життєдіяльності людей:

 1. атмосферне повітря в результаті:

 • забруднення повітря викидами автотранспорту;

 • забруднення повітря стаціонарними джерелами викидів;

 1. земельні ресурси та захист території в результаті:

 • будівництва нових житлових кварталів садибної забудови;

 • влаштування системи централізованого каналізування села;

 • будівництва очисних споруд побутової каналізації та дощових стоків;

 • освоєння земель, непридатних для сільськогосподарського використання;

 • розширення ширини смуг руху транспорту до нормативних вимог та прокладання нових вулиць  у селі для проїзду до проектного житла;

 • розміщення нових ділянок кладовищ на території населеного пункту;

 1. водні ресурси та умови забезпечення питною водою населення в результаті:

 • будівництва мережі дощової каналізації (водовідвідних лотків) та очисних споруд дощової каналізації;

 • влаштування системи централізованого водопостачання села;

 1. поводження з відходами в результаті:

 • відсутності проектного рішення щодо впровадження системи збирання відходів з урахуванням роздільного збирання;

 • застосування методу видалення ТПВ на сміттєзвалище;

 1. безпека і якість умов життя населення в результаті:

 • реконструкції  житлових вулиць та удосконалення вуличної мережі села;

 • закриття існуючих кладовищ в межах села, від яких не витримуються відстані до існуючої житлової та громадської забудови;

 • розвиток громадської зони із створенням необхідних об’єктів інженерного та соціального благоустрою;

 • розвиток виробничої бази села із створенням нових об’єктів виробництва для розвитку ринку праці місцевого населення;

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населених пунктів, що плануються при реалізації Генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, на:

 • території та обєкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони;

 • землі природно-заповідного фонду України;

 • території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  ?  проект “Генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської областіне містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у зв’язку із чим інформації щодо визначення транскордонних наслідків документа державного планування недостатньо.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Генеральним планом передбачається удосконалення планувальної структури населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природного середовища та збільшення його потенціалу за рахунок благоустрою територій зелених насаджень та організації паркових зон і зон відпочинку населення.

Враховуючи, що “Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” затверджений рішенням двадцятої сесії сьомого скликання від 16 березня 2017року.
 СЕО сприяє розгляду альтернатив і стимулює пошук взаємовигідних рішень, які відкривають можливості для нових видів діяльності без ризику додаткових витрат на усунення шкоди при реалізації генерального плану, в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки буде визначено сценарій, що базується на засадах ідеології зеленого зростання, впровадження якої на практиці дозволить запобігти багато витратним помилкам при прийнятті рішень та відхиленні на ранніх стадіях варіантів, що суперечать принципу сталості. При цьому буде врахована думка громадськості та зацікавлених сторін, оскільки СЕО направлена на те, щоб як мінімум, виключити незворотні та істотні наслідки як для стану довкілля, так і здоров’я населення та завчасно сигналізувати про екологічно небезпечні варіанти його розвитку.

У будь-якому випадку кінцевим продуктом аналізу стане формування найбезпечнішого сценарію розвитку та формату генерального плану, направленого на пом'якшення та запобігання несприятливого впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення. Оцінка ефективності генерального плану буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

Розгляд альтернативних варіантів не передбачається.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Всі методи оцінки обєднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів, які планується застосувати при здійсненні стратегічної екологічної оцінки “Генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, відносяться метод експертних оцінок та аналогії.

Метод експертних оцінок використовується в ситуації відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, тобто коли визначення майбутнього об’єкту здійснюється на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Серед формалізованих методів логічно для даного документу державного планування застосувати статистичний метод.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про існуючий стан та перспективи розвитку населених пунктів в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні статистичних даних щодо окремих територій та об’єктів й здійснення на їх основі прогнозних оцінок висококваліфікованими фахівцями (експертами) у відповідній сфері науки, техніки, виробництва.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту “Генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області”  будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації (метод SWOT-аналізу);

 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

 • проведення оцінки впливу генерального плану на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

8.  Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до статті 11 Закону України Про стратегічну екологічну оцінку, ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018, (із змінами).

Структуру звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено відповідно статтею 11 Закону України Про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному, регіональному та місцевому рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

5) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-20 років відповідно), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

6) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

7) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

9) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-8 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації проекту ДДП “Генеральний план сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” за адресом :

Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Пришиб, вул. Центральна, 46, e-mail: prishib.sil2017@ukr.net 

Відповідальна особа: сільський голова Городянко Валентина Іванівна
 (конт. тел.:  0536 75-84-86)

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” оприлюднена шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Пришибської громади  http://pryshybska.gromada.org.ua/ _____15.04.2021_______  

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Генерального плану сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області” опубліковано у друкованих засобах масової інформації:

1.Районна   газета «Зоря Придніпров’я» 

2.Обласна газета    «Зоря Полтавщини»

Строк громадського обговорення заяви не може становити менш як 15 днів, відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

Зауваження і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від громадськості приймаються у письмовій формі протягом 15 днів з дня останньої публікації Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО.

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, у письмовій формі, підрозділами з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви.

 

Додаток: Генеральний план (основне креслення) сіл Пришиб, Єристівка та Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень на 1 арк. в 1 прим.

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                     В. ГОРОДЯНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь