Пришибська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

Загальна інформація

  

Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”. Статтею 7 цього Закону передбачено, що медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) та лікарсько-консультативна комісія (далі – ЛКК) лікувально-профілактичного закладу складає (коригує) індивідуальну програму реабілітації  особи з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснює контроль за повнотою та ефективністю виконання цієї програми.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321  «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362) на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають право:

-  Особи з інвалідністю

-  Діти з інвалідністю

-  Учасники АТО

-  Особи похилого віку

-  Жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз

-  Діти з порушеннями опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років)

-  Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”

 

Для учасників, які постраждали внаслідок АТО

Відповідно до Закону України „Про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” учасникам, які постраждали внаслідок АТО, держава гарантує право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362) учасники антитерористичної операції, в тому числі мають право на забезпечення за їх заявою, поданою до підприємства, двома видами протезів верхніх кінцівок відповідно:

- косметичним та із зовнішнім джерелом енергії (зокрема підвищеної функціональності за новітніми технологіями);

- з тяговим керуванням (з тяговим керуванням комбінованим) та із зовнішнім джерелом енергії (зокрема підвищеної функціональності за новітніми технологіями).

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1053) передбачено безоплатне забезпечення учасників антитерористичної операції протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом, проведення безоплатної заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та забезпечення післягарантійного ремонту зазначених виробів, а також забезпечення за рішенням Кабінету Міністрів України у кожному окремому випадку персонально для учасника операції нейрореабілітації учасників операції, яким присвоєно звання Героя України, які мають особливо тяжкий стан здоров’я внаслідок поранень, контузій чи каліцтва під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в районах їх проведення шляхом надання учасникам операції грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів:

підприємству, яке відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Мінсоцполітики, та на якому проводитиметься протезування та/або ортезування учасника операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом, заміна приймальної гільзи (куксоприймача), післягарантійний ремонт таких виробів (далі - вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство);

закордонному підприємству, закордонній установі, організації, в яких проводитиметься протезування та/або ортезування учасника операції виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміна приймальної гільзи (куксоприймача), післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі - закордонні надавачі спеціалізованої допомоги);

на рахунок учасника операції для оплати вартості проїзду, проживання та харчування за кордоном його та супроводжуючої особи (в разі потреби);

реабілітаційному закладу, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та сертифікат системи управління якістю на провадження діяльності з нейрореабілітації і розташований в населеному пункті, на території якого органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за вибором учасника операції (його законного представника).

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Дії працівників органу соціального захисту населення / ЦНАП / ОТГ

при зверненні особи з питання забезпечення технічним та іншим засобом реабілітації або отримання компенсації їх вартості

 

Для забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР) або виплати компенсації їх вартості працівник органу соціального захисту населення / ЦНАП / ОТГ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362) (далі – постанова КМУ від 05.04.2012 № 321 (зі змінами)):

 

Дія 1. Приймає від особи:

Довідково: на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають право:

- Особи з інвалідністю

- Діти з інвалідністю

- Учасники АТО

- Особи похилого віку

- Жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз

- Діти з порушеннями опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років)

- Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”

- заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та пакет документів, перелік яких визначений пунктом 14 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.04.2012 № 321 (зі змінами).

ü Якщо людина звертається з заявою про забезпечення ТЗР вперше, вона подає такі документи:

•    паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років)

•    висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі, коли особа вперше звертається для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплати компенсації або змінюється група і причина інвалідності

•    індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

•    копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

•    оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними

•    документи, необхідні для осіб з порушенням слуху або зору (висновок МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху чи зору та оригінал видаткової накладної (товарного чека)

•    посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги

 

Учасники антитерористичної операції додатково подають такі документи:

•    рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність)

•    довідку органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність)

•    висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

•    документ, що містить інформацію про місце реєстрації проживання (перебування) особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність)

•    витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для осіб, визначених абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність)

•    довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність).

- заяву про заміну технічного та іншого засобу реабілітації та документи, зазначені в пункті 19 Порядку, затвердженого постановою КМУ  від 05.04.2012 № 321 (зі змінами).

- документи для дострокової заміни ТЗР, визначені у пункті 39 Порядку, затвердженого постановою КМУ  від 05.04.2012 № 321 (зі змінами), а саме:

висновок МСЕК, індивідуальна програма або довідкою ЛКК, рішення ВЛК, довідки про викрадення, руйнування внаслідок дій непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус тощо).

- заяву для тимчасового забезпечення особи ТЗР на період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого засобу.

 

Дія 2. Сканує вищезазначені документи.

 

Дія 3. Ознайомлює та надає особі інформаційні матеріали щодо:

- переліку підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення ТЗР;

посилання на розділ з сайту Мінсоцполітики, де можна ознайомитися з переліком самостійно https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html 

- каталогу ТЗР, якими такі підприємства забезпечують осіб;

посилання на каталог на сайті Мінсоцполітики http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs/CatalogTZR/Content 

 - механізму забезпечення ТЗР та отримання компенсації.

посилання на постанову КМУ № 321 від 05.04.2012 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF/ed20210601#Text    

рубрика #МаюПраво на сторінці Мінсоцполітики у Фейсбуці

 

Дія 4. Надає особі інформацію щодо електронного кабінету особи, його функціоналу та офіційного веб-сайту Мінсоцполітики.

Довідково:

Електронний кабінет особи з інвалідністю (https://ek-cbi.msp.gov.ua/ ) забезпечує зручний оперативний спосіб подачі пакету документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР) онлайн.

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує:

- доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (далі- КЕП).

- особам, зареєстрованим в ЦБІ, можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні ТЗР та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріпленні сканованих копій документів та підписання КЕП.

- особам, які відсутні в ЦБІ, можливість подачі заявки на первинну реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП.

- можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів.

- доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, виробників ТЗР, надавачів соціальних послуг.

- можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю.

- проведення опитування осіб з інвалідністю щодо стану забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості наданих послуг.

 

Дія 5. Надає інформацію щодо сумісності ТЗР.

посилання на наказ Мінсоцполітики від 17.03.2021 № 134, зареєстрованого в Мін’юсті від 01.04.2021 за № 429/36051 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0429-21#Text 

 

Дія 6. Передає територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі – територіальні відділення Фонду)захищеними каналами зв’язку скановані копії заяв та документів у день їх подачі для завантаження їх до електронної особової справи особи.

Довідково: Особова справа особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи формується в територіальному відділенні Фонду з документів, на підставі яких відбулося забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Наразі для реалізації передбаченого Порядком обміну між інформаційними системами поданих особами з інвалідністю пакетів документів, Державним підприємством „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” доопрацьовується функціонал Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

До моменту запуску вищезазначеного функціоналу просимо здійснювати передачу сканованих копій заяв про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів на опрацювання до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів захищеними каналами зв’язку за електронними адресами, що надані в додатку.

Для обміну використовувати виключно поштові адреси, що були надані з Модулем шифрування ПК Криптосервер. Листи надіслані з адрес з доменним ім’ям відмінним від @ioc.gov.ua поштовим сервером не обслуговуються.

У випадку відсутності налаштування захищених каналів зв’язку та поштової скриньки необхідно звернутися до Державного підприємства „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”.

У разі відсутності Модуля шифрування та підключення до захищених каналів зв’язку необхідно звернутися з інформаційним запитом (листом або через електронний сервіс подання заявки, розміщений за посиланням https://em.ioc.gov.ua) щодо підключення до криптомережі Мінсоцполітики.

 

Дія 7. Один раз на два тижні передає заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) разом з документами в паперовій формі до територіальних відділень Фонду.

 

Дія 8. Інформує особу:

- про подачу не повного пакету та необхідність подання відсутніх документів.

- про наявність в особовій картці особи сформованого електронного направлення, у разі повторного забезпечення (виплати компенсації) особи ТЗР.

 

Дія 9. Передає оригінал видаткової накладної (товарного чека) для виплати компенсації до територіального відділення Фонду протягом не пізніше ніж шести місяців з дати, зазначеної у видатковій накладній (товарному чеку).

 

Дія 10. Приймає від особи звернення щодо невідповідності безпеки та функціональних властивостей ТЗР та надсилає такі звернення до відповідних органів, зокрема до Держлікслужби.

  

Нормативно-правові акти

 

постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321  «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362);

 - постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518   „Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1053);

спільний наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 20.11.2020  № 774/2691  „Про затвердження Переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів реабілітації згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’яˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2021 р. за № 74/35696;

наказ Міністерства соціальної політики України від 17.03.2021 № 134  „Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операціїˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2021 р. за № 429/36051.

 

Каталог технічних та інших засобів реабілітації 

 

Пунктом 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації передбачено використання електронного каталогу-класифікатора ТЗР, який формується Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі – УкрНДІпротезування) відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів  для реалізації можливостей вибору ТЗР особою з інвалідністю. 

Електронний каталог-класифікатор технічних засобів реабілітації згідно з ДСТУ 7202:2019 (ISO 9999:2016, NEQ) 

Каталог комплектувальних виробів для виготовлення технічних засобів реабілітації індивідуального виробництва 

Програма для підбору крісел колісних 

 

Методичні рекомендації щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь