Пришибська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 30.04.2020 13:41
Кількість переглядів: 1590

 Виконавчий комітет Пришибської сільської ради
Кременчуцького району Полтавської області

(код ЄДРПОУ – 04384687)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 39750, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 46, тел. 0536-733742, 0536-733710.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Розчищення, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сухий Кобелячок в межах с. Пришиб Кременчуцького району.

Технічна альтернатива 1. Проектом передбачено розчищення ділянки русла річки (631,50 м) з відновленням глибини до природнього рівня – 4,0 м. На прибережній території (за виключенням заболочених зон), в місцях, де буде складуватися розроблений ґрунт, передбачається зняття родючого шару ґрунту із подальшим його поверненням по завершенню основних робіт. Вийнята із-під води деревина (топляки), зрізані сухостійні дерева та чагарники розробляються на окремих підготовлених площадках на дрова, після чого вивозяться автомобільним транспортом у місця, визначені органом місцевого самоврядування. Усуненню заторних явищ, поліпшення екологічного й санітарного стану ділянки р. Сухий Кобелячок в межах с. Пришиб Кременчуцького району, сприятиме збільшенню пропускної здатності русла, забезпечить зменшення підтоплення заплави, сприятиме поліпшенню екологічного стану річки та прилеглої території, відновить й покращить рекреаційний потенціал на території Пришибської громади.

Закладання укосів руслового каналу прийняті, в залежності від фізико-механічних властивостей ґрунтів і становлять 1:3.

Ґрунт, що розробляється при очищенні річки, передбачається складувати в тимчасові гідровідвали (4 шт.) й після зневоднення частково розрівнюється по берегам шаром 20-40 см, надлишок підлягає видаленню за межі об’єкту за рішенням органу місцевого самоврядування.

 

Технічна альтернатива 2 (нульова альтернатива). Відсутність розчищення на даній ділянці річки сприятиме подальшому погіршенню екологічного й санітарного стану, що супроводжуватиметься ще більшим обмілінням русла річки, надмірному заростанню водною рослинністю, сприятиме появі додаткових заторів і як наслідок утворенню перед заторами застійних ділянок в руслі з мінімальним перемішуванням води та зменшенню збагаченням її киснем, а в меженний період відбуватиметься цвітіння води та поява гнилісного запаху внаслідок біологічного розкладання рослинних решток, органічного сміття і т. ін. Також відсутність розчистки сприятиме зменшенню пропускної здатності русла під час проходження повеней, підтопленню берегової зони та понижених заплавних ділянок, що в свою чергу забезпечуватиме вторинне заболочення заплави.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Планована діяльність відбуватиметься на ділянці річки Сухий Кобелячок (від автомобільного мосту автодороги Пришиб-Роботівка до гідроспоруди «Стара гребля») в межах с. Пришиб Кременчуцького району. Місце провадження планованої діяльності визначено з урахуванням інженерно-геологічних й гідрогеологічних вишукувань.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Не розглядається, так як місце проведення робіт визначене згідно з топографо-геодезичними, інженерно-геологічними та гідрогеологічними вишукуваннями та враховуючи потенційний негативний вплив на екосистему річки порівняно з очікуваним позитивним ефектом.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планований комплекс робіт направлений на відновлення природного гідрологічного, екологічного та санітарного стану русла річки Сухий Кобелячок (від автомобільного мосту автодороги Пришиб-Роботівка до гідроспоруди «Стара гребля») в межах с. Пришиб Кременчуцького району. На дні русла річки накопичилися рештки  затоплених чагарників та кореневищ, мілководдя значно заросли болотною рослинністю та водною рослинністю, що в свою чергу сприяє інтенсивному розмноженню та розповсюдженню шкідливих комах, а мулисті відклади і органічні рештки сприяють швидкому загниванню та цвітінню води. Виконання робіт щодо розчищення, видалення з русла річки залишків деревини та повалених дерев, відновлення природного гідрологічного, екологічного та санітарного стану призведе до ліквідації заторних явищ, мілководної зони, й матиме позитивний ефект, у т.ч. значно покращить рекреаційний й туристичний потенціал Пришибської громади.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність передбачає комплекс робіт:

- розчищення русла р. Сухий Кобелячок – 631,50 п.м;

- загальний орієнтовний об’єм розробки ґрунту – 59,81 тис. м3;

- ширина розчистки по верху – 38,0-45,5 м:

- ширина розчистки по дну – 24 м;

- глибина води після розчистки – 4 м, що забезпечить природний рівень річки Сухий Кобелячок;

- закладення підводних укосів – 1:3;

- ґрунт від розчистки русла річки передбачається складувати в тимчасові гідровідвали №№1-4 із загальною площею 3,135 га;

- розрахунковий термін виконання робіт з урахуванням технологічних перерв становить 12 місяців.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.

Забороняється проводити усі види механізованих робіт у період нересту риб (водних живих ресурсів). Строки заборони на лов водних живих ресурсів та перелік природних нерестовищ встановлюються щорічно органами рибоохорони.

Забороняється проведення механізованих робіт на місцях зимівлі водних живих ресурсів (зимувальних ямах). Строки заборони та перелік зимувальних ям встановлюються щорічно органами рибоохорони.

Передбачити розміщення вийнятого ґрунту в місцях погоджених в установленому порядку.

Роботи біля берегової лінії необхідно вести тільки у світлий час доби, вночі будь-які роботи вести забороняється.

Необхідно максимально скоротити строки проведення робіт на річці до мінімуму з урахуванням технологічних можливостей, що застосовуються.

Обмежити площу проведення робіт запланованими покажчиками і не допускати відхилення від запропонованої технології робіт у відповідності до проекту.

При роботі механізованої техніки у річку не повинні потрапляти паливно-мастильні матеріали, виробничі та побутові відходи.

Передбачити заходи щодо запобігання вторинного забруднення водного об’єкту завислими речовинами.

Забезпечити можливість загального водокористування громадянами для задоволення їх потреб відповідно до статті 47 Водного Кодексу України.

При формуванні ярусів відвалів реалізувати кути відкосів з метою попередження зсувних явищ.

Технологічні обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, технологічних процесів виробництва, дотримання правил поводження з відходами.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки прийнята технічна альтернатива 1 є найбільш оптимальним варіантом з точки зору досягнення позитивного результату.

щодо територіальної альтернативи 1

В процесі ведення планованої діяльності дотримуватись відведених та погоджених меж територій. Згідно з додатком 13 ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» прибережна захисна смуга по обидва береги річки Сухий Кобелячок (мала річка) складає 25 м. Інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з діючим законодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

- обстеження ділянки ріки;

- встановлення мобільних інвентарних будівель і тимчасових споруд службового та санітарного-побутового призначення;

- влаштування тимчасових проїздів і майданчиків для розвороту транспорту з установкою всіх необхідних покажчиків в межах території, визначеної в проекті;

- корчування і вивіз дерев та чагарників;

- забезпечення будівельних майданчиків протипожежним інвентарем, засобами зв’язку та сигналізації.

До заходів захисту території при розчищенні належить:

- використання найсучаснішого обладнання;

- виконання контрольних промірів глибин на ділянках робіт;

- проведення робіт в поза нерестовий період;

- максимальне збереження флори і фауни;

- захист ґрунтів від водної ерозії;

- заходи по рекультивації земель;

- охорона земель і вод (у т.ч. ґрунтових і поверхневих) від забруднення відходами.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки прийнята технічна альтернатива 1 є найбільш оптимальним варіантом з точки зору досягнення позитивного результату.

щодо територіальної альтернативи 1

Заходи по еколого-інженерній підготовці і захисту території будуть здійснюватися відповідно до проектної документації.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи на довкілля від планованої діяльності включають:

Клімат і мікроклімат: не передбачається.

Повітряне середовище: під час планованої діяльності короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки та автотранспорту. При цьому рівень забруднення атмосфери не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів. Ультразвукове, електромагнітне, іонізуюче забруднення та вібрація не очікуються. Рівень звукового впливу на межі житлової забудови буде в межах норми.

Водне середовище: тимчасове забруднення завислими мінеральними частками буде відбуватися під час проведення робіт. Планована діяльність призведе до зменшення забруднення річки через вимив забруднюючих речовин з донних відкладів, дозволить збільшити водність річки, підвищити швидкість течії. Планова діяльність не передбачає забір води чи скид забруднюючих речовин у річку. Локальні зміни на ділянці планованої діяльності покращать умови рекреації – збільшать глибини, площу водного дзеркала, зменшать вірогідність цвітіння води влітку та задух у т.ч. й зимовий період.

Ґрунт: потенційними чинниками дії на ґрунтовий покрив є можливі засмічення території твердими побутовими відходами, нафтопродуктами та донним ґрунтом. Вплив на ґрунт має тимчасовий характер. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Вплив на ґрунти у процесі планованої діяльності очікується в межах нормативів.

Відходи: будуть передаватися по мірі утворення спеціалізованим підприємствам на утилізацію, видалення, захоронення, знешкодження тощо. Передача відходів буде здійснюватися лише за наявністю у підприємства–одержувача небезпечних відходів відповідної ліцензії в сфері поводження з небезпечними відходами.

Геологічне середовище: структурних змін в геологічному середовищі не відбувається.

Рослинний і тваринний світ: можливий короткостроковий вплив на місцеву флору, фауну та іхтіофауну при виконанні робіт з розчищення річки. Негативного впливу зазнають бентосні та фітофільні угрупування, що в свою чергу призведе до незначного, локального зменшення кормової бази риб-бентофагів. Однак, це особливо не матиме негативних наслідків для іхтіофауни, внаслідок незначної протяжності ділянки річки, що підлягає розчищенню. Створення штучного біотопу із збільшеними глибинами урізноманітнить умови мешкання риб та сприятиме збереженню видового різноманіття іхтіофауни на досліджуваній ділянці річки.

Соціальне середовище: створення умов для активного рекреаційного використання річки в районі, що розглядається. Заходи направленні на попередження та усунення забруднення річки, попередження підтоплення прилеглих території мають соціальний напрямок. Очікується позитивна реакція місцевого населення та пожвавлення туристичної активності в регіоні.

Техногенне середовище: в районі проведення запланованих робіт, відсутні об’єкти техногенного середовища, які можуть зазнати негативних впливів від планованої діяльності. Проведення робіт передбачено здійснювати при дотриманні вимог природоохоронного законодавства, що забезпечить ефективний захист навколишнього середовища від понаднормативного впливу.

На основі результатів досліджень з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля будуть передбачені усі необхідні додаткові захисні, компенсаційні і інші заходи для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки прийнята технічна альтернатива 1 є найбільш оптимальним варіантом з точки зору досягнення позитивного результату.

щодо територіальної альтернативи 1

Можливий негативний вплив на соціальне середовище через утворення шуму та пилу від автомобільної та спеціалізованої техніки в безпосередній близькості до житлової забудови у період виконання робіт з розчищення. Після проведення робіт негативного впливу не очікується.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, що можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно абзац 7, п.10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області.

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: [email protected].

Контактна особа: Корнюшкіна Iрина Михайлівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь